ប្រភេទ couplings

  • Tyre Couplings Complete Set Type F/H/B with Rubber Tire

    ការភ្ជាប់សំបកកង់បំពេញនូវប្រភេទ F/H/B ជាមួយនឹងសំបកកង់កៅស៊ូ

    Tire Couplings ប្រើប្រាស់សំបកកង់កៅស៊ូដែលពង្រឹងដោយខ្សែដែលមានភាពបត់បែនខ្ពស់ ដែលតោងនៅចន្លោះបន្ទះដែកដែលភ្ជាប់ទៅនឹងដ្រាយ និងផ្នែកដែលជំរុញជាមួយនឹង Tapered Bushings ។
    សំបកកង់កៅស៊ូអាចបត់បែនបាន មិនត្រូវការប្រេងរំអិល ដែលមានន័យថា ត្រូវការការថែទាំតិច។
    សំបកកង់កៅស៊ូទន់រលោងផ្តល់នូវការស្រូបយកឆក់ និងកាត់បន្ថយរំញ័រដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងនូវអាយុជីវិតរបស់ម៉ាស៊ីនរុញ និងម៉ាស៊ីនដែលជំរុញ។