ខ្សែសង្វាក់ bushing

  • SS Conveyor Bushing Chains, and with Attachements

    SS Conveyor Bushing Chains និងជាមួយឯកសារភ្ជាប់

    ខ្សែសង្វាក់ conveyor ដែកអ៊ីណុក ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងបរិស្ថានលាងសម្អាត ក៏ដូចជាអាហារថ្នាក់ សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងកម្មវិធីសំណឹក។ ជាធម្មតាវាត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងដែកអ៊ីណុកថ្នាក់ទី 304 ដោយសារតែលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិកដ៏ល្អរបស់វា ប៉ុន្តែថ្នាក់ទី 316 ក៏អាចរកបានតាមការស្នើសុំផងដែរ។ យើងស្តុកទុក ANSI certified, ISO certified, and DIN certified stainless steel chain conveyor chain. លើសពីនេះទៀត យើងស្តុកទុកនូវខ្សែសង្វាក់ conveyor ដែកអ៊ីណុកពេញលេញ និង sprockets ដែកអ៊ីណុក។