ការភ្ជាប់ spacer របស់ SM

  • SM Spacer Couplings,Type SM12~SM35

    ឧបករណ៍ភ្ជាប់ SM Spacer, ប្រភេទ SM12 ~ SM35

    GL SM series Spacers អាចត្រូវបានផ្សំជាមួយ F Series Tire Couplings និង MC Cone Ring Couplings ដើម្បីផ្តល់នូវការរចនា Spacer ដែលការថែទាំកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ដោយអាចផ្លាស់ទីអ័ក្សបើកបរ ឬរុញដោយមិនរំខានដល់ការតម្លើងម៉ាស៊ីនបើកបរ ឬបើកបរ។