ខ្សែសង្វាក់ conveyor ទ្វេរដង

  • ISO Standard SS Double Pitch Conveyor Chains

    ខ្សែសង្វាក់ដឹកជញ្ជូន SS Double Pitch ស្តង់ដារ ISO

    យើងមានខ្សែសង្វាក់វិលពីរជាន់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចាប់ពី ANSI ដល់ស្តង់ដារ ISO និង DIN សម្ភារៈ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងកម្រិតគុណភាព។ យើងស្តុកទុកខ្សែសង្វាក់ទាំងនេះក្នុងប្រអប់ 10ft, 50ft reels, និង 100ft reels on some size, we can provide custom cut to length strands upon request.Carbon steel material is available.