ការភ្ជាប់ NM

  • NM Couplings with NBR Rubber Spider, Type 50, 67, 82, 97, 112, 128, 148, 168

    NM Couplings ជាមួយ NBR Rubber Spider ប្រភេទ 50, 67, 82, 97, 112, 128, 148, 168

    NM coupling មាន hubs ពីរ និង ring flexible អាចទូទាត់សងគ្រប់ប្រភេទនៃ shaft misalignments ។ ការបត់បែនត្រូវបានផលិតពីកៅស៊ូ Nitile (NBR) ដែលមានលក្ខណៈសើមខាងក្នុងខ្ពស់ដែលអាចស្រូបយក និងទប់ទល់នឹងប្រេង ភាពកខ្វក់ ខាញ់ សំណើម អូហ្សូន និងសារធាតុរំលាយគីមីជាច្រើន។