ខ្សែសង្វាក់ប្លាស្ទិក

  • SS Plastic Chains with Rollers in POM/PA6 Material

    ខ្សែសង្វាក់ផ្លាស្ទិច SS ជាមួយ roller នៅក្នុងសម្ភារៈ POM/PA6

    ប្រើ SS សម្រាប់ម្ជុល និងតំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ និងផ្លាស្ទិចវិស្វកម្មពិសេស (ពណ៌ស POM ឬ PA6) សម្រាប់តំណភ្ជាប់ខាងក្នុង សម្រាប់ភាពធន់នឹងការ corrosion ប្រសើរជាងស៊េរីស្តង់ដារ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ត្រូវបានណែនាំនៅពេលជ្រើសរើសថាការផ្ទុកអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបានគឺ 60% នៃខ្សែសង្វាក់ស៊េរីស្តង់ដារ។