ខ្សែសង្វាក់ម៉ាស៊ីនកិនស្ករ

  • Sugar Mill Chains, and with Attachments

    ខ្សែសង្វាក់រោងម៉ាស៊ីនស្ករ និងជាមួយឯកសារភ្ជាប់

    នៅក្នុងប្រព័ន្ធផលិតកម្មនៃឧស្សាហកម្មស្ករ ខ្សែសង្វាក់អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនអំពៅ ការទាញយកទឹក ការបន្ទោរបង់ និងការហួត។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការពាក់ខ្ពស់ និងលក្ខខណ្ឌច្រេះខ្លាំង ក៏ផ្តល់នូវតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់គុណភាពនៃខ្សែសង្វាក់ផងដែរ។ យើងក៏មានឯកសារភ្ជាប់ជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់ទាំងនេះផងដែរ។