ព័ត៌មាន

 • ខ្សែសង្វាក់ដែកអ៊ីណុកផ្តល់នូវភាពរឹងមាំ និងយូរអង្វែងសម្រាប់ជួរនៃកម្មវិធី

  ខ្សែសង្វាក់ដែកអ៊ីណុក ផ្តល់ភាពរឹងមាំ និង...

  ខ្សែសង្វាក់ដែកអ៊ីណុកគឺជាជម្រើសដ៏ច្រើន និងអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ជួរដ៏ធំទូលាយនៃកម្មវិធីឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម។ផលិតពីដែកអ៊ីណុកគុណភាពខ្ពស់ ច្រវ៉ាក់ទាំងនេះ...
  អាន​បន្ថែម
 • ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន បន្ទាប់ពីការអភិវឌ្ឍន៍ជាង 20 ឆ្នាំមក ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្តើមពីឧស្សាហកម្មខ្សែសង្វាក់ និងផលិតផលអភិវឌ្ឍន៍រហូតដល់...
  អាន​បន្ថែម
 • ព័ត៌មានអំពីផលិតផល

  ព័ត៌មានអំពីផលិតផល

  ព័ត៌មានអំពីផលិតផល ផ្នែកត្រូវបានផលិតពីដែកអ៊ីណុក។ខ្សែសង្វាក់ដែកអ៊ីណុកប្រភេទនេះស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងអាហារ...
  អាន​បន្ថែម
 • ទិដ្ឋភាពវិជ្ជាជីវៈ

  ទិដ្ឋភាពវិជ្ជាជីវៈ

  ទិដ្ឋភាពវិជ្ជាជីវៈ ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្តើមពីផលិតផលខ្សែសង្វាក់ ហើយបានអភិវឌ្ឍទៅផ្នែកបញ្ជូនដូចជា sprockets, pulleys, ta...
  អាន​បន្ថែម