ខ្សែសង្វាក់ដឹកជញ្ជូន (ស៊េរី FV)

  • SS FV Series Conveyor Chains with Different Kinds of Roller, and with Attachments

    SS FV Series Conveyor Chains ជាមួយនឹង Roller ប្រភេទផ្សេងគ្នា និងជាមួយឯកសារភ្ជាប់

    ខ្សែសង្វាក់បញ្ជូនបន្តស៊េរី FV បំពេញតាមស្តង់ដារ DIN ជាចម្បងរួមមានខ្សែសង្វាក់បញ្ជូនប្រភេទ FV ខ្សែសង្វាក់បញ្ជូនប្រភេទ FVT និងខ្សែសង្វាក់បញ្ជូនរាងប្រហោងប្រភេទ FVC ។ ផលិតផលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងទីផ្សារអ៊ឺរ៉ុប សម្ភារៈដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទូទៅ និងឧបករណ៍បញ្ជូនដោយមេកានិច។ សម្ភារៈដែកកាបូនគឺអាចរកបាន។