ការភ្ជាប់ GS

  • GS Claming Couplings, Type 1a/1a in AL/Steel

    GS Claming Couplings ប្រភេទ 1a/1a ក្នុង AL/Steel

    ការភ្ជាប់របស់ GS ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបញ្ជូនកម្លាំងបង្វិលជុំរវាងផ្នែកនៃដ្រាយ និងផ្នែកដែលជំរុញតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលថ្គាមកោង និងធាតុ elastomeric ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាសត្វពីងពាង។ ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងសមាសធាតុទាំងនេះផ្តល់នូវភាពសើម និងការស្នាក់នៅសម្រាប់ការតម្រឹមមិនត្រឹមត្រូវ។ ផលិតផលនេះមាននៅក្នុងប្រភេទលោហធាតុ elastomers និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ោន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការជាក់លាក់របស់អ្នក។